Státem podporované stavební spoření

Stavební spoření je oblíbeným finančním produktem, ačkoliv jeho popularita v posledních letech klesá. Na vině je především nižší státní podpora i zdanění úroků. V roce 2014 drželi domácnosti na vkladech u stavebních spořitelen 414,4 mld. Kč, což představuje 14,8 % všech úspor. Nicméně pět let předtím (2009) tvořilo stavební spoření 19,1 %, ačkoliv v absolutním vyjádření se jednalo o 415,2 mld.

Nyní činí státní příspěvek 10 % z vkladu, maximálně však 2 000 Kč ročně. Při zavedení tohoto produktu činila roční státní podpora až 4 500 Kč. První snížení přišlo v roce 2005 na 3 000 korun, druhé potom v roce 2012, od tohoto roku jsou nově zdaňovány výnosy ze stavebního spoření. Následující graf ukazuje vývoj vyplacené státní podpory v letch 1994 až 2004.

Vyplacená státní podpora

Zdroj: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zprava_2014_Zprava-o-vyvoji-financniho-trhu-v-roce-2014_v-02.pdf

V roce 2014 byla vyplacena státní podpora ve výši 4,8 mld. Kč, o 4,8 % méně než v roce 2013. Pro srovnání - za dvacet let trvání stavebního spoření vyplatil stát účastníkům státní podporu ve výši zhruba 187 mld. korun. Aby účastník stavebního spoření nepřišel o státní podporu, musí spořit nejméně šest let (tzv. vázací dobu). Na druhou stranu je možné naspoření peníze použít nejenom na bydlení, ale na cokoliv, protože účelové omezení využití stavebního spoření nebylo do této doby schváleno.

V dnešním prostředí nízkých úrokových sazeb činí stavebním spořením atraktivní zejména státní podpora, což můžeme ukázat na jednoduchém příkladu. Při ukládání 20 000 tisíc ročně při úročení 1 % p. a. činí zhodnocení v prvním roce téměr 11 % a v druhém roce kolem 6 %. Zhodnocení postupně klesá a v desátém roce dosahuje už jen necelá 2 %, jak ukazuje následující graf.

Zhodnocení stavebního spoření v jednotlivých letech

Komentáře k článku

KomentářVlož komentář